Chính sách bảo mật thông tin

1. Mục đích và phạm vi thu thập

Công ty Cổ phần công nghệ ô tô miền Bắc lưu lại thông tin trong quá trình trao đổi liên hệ trên website thông qua mục liên hệ trang chủ, bao gồm các thông tin :

– Họ tên

– Email

– Số điện thoại liên lạc

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Mục đích sử dụng thông tin người dùng để cung cấp nhằm :

  • Hỗ trợ tư vấn, giải đáp thắc mắc, trao đổi hướng dẫn với người sử dụng.
  • Cung cấp cho người sử dụng thông tin mới nhất trên website.
  • Thực hiện các khảo sát khách hàng.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Thông tin của người sử dụng sẽ được lưu cho đến khi người sử dụng có yêu cầu hủy thông tin bằng bất kỳ hình thức thông báo nào có ghi nhận bằng văn bản.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Thông tin của người sử dụng thông tin liên hệ với chúng tôi thông qua website sẽ được lưu trữ tại địa chỉ email nat@otomienbac.com.vn và chỉ những nhân viên/ bộ phận quản lý địa chỉ email này được truy cập, thu thập và quản lý thông tin người dùng.

  • Công ty Cổ phần công nghệ ô tô miền Bắc
  • Địa chỉ: 280 Nguyễn Xiển, Thanh Trì, Hà Nội
  • Điện thoại: 092.261.1111

5. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân của khách hàng tại NAT được cam kết bảo mật tuyệt đối. Không cung cấp, tiết lộ bất kỳ thông tin nào cho bên thứ ba. Ngoại trừ trường hợp có thể yêu cầu bằng văn bản của các đơn vị điều tra theo đúng luật pháp hiện hành. Khi đó, NAT sẽ thông báo tới người sử dụng bằng văn bản hoặc email thông báo đến địa chỉ mà người dùng sử dụng để cung cấp.

 

 

DMCA.com Protection Status